Gökçe İnan Mimarlık Blog

BLOG

Bütçe Oluşturmadan Projenize Başlamayın!

Yapı veya mekân tasarımı mimar için genellikle çok sancılı geçer. Aslında tasarlanacak olan projenin fonksiyon listesi bellidir, kullanılabilecek malzemeler akıldadır, detaylar için teknik bilgiler mevcuttur ancak hepsini bir araya getirip sanata çevirmekte sancı çeker mimar. Sonrasında ortaya çıkan projenin uygulama aşamasına geçilir. Burada da proje sahibi için başlar sancılı süreçler.

Genel bir yaklaşım ile proje maliyeti, uygulanacak yapının konut, ofis ticari alan olma gibi özelliklerine göre birim m2 maliyetleri ile belirlenebilir. Ancak bu hesap bütçe belirlemek için çok genel bir öngörüdür. Özellikle belli bir bütçe dâhilinde uygulanacak olan projeler tasarım aşamasından itibaren bütçelendirilmeye başlanmalıdır. Uygulama aşamasına geçmeden önce mimari, statik, elektrik, mekanik tesisatlar, alt yapı ve çevre düzenleme alanlarının her biri için ayrı bütçeler oluşturulmalı ve toplam bütçe hedef bütçeye uygun olduğunda başlamalıdır imalatlar.

Projenin gerçeğini yansıtan bütçeler oluşturmak için imalat gruplarına tek bir fiyat yazmak yerine, imalatı gerçekleştirecek olan tüm iş kalemlerinin/aktivitelerin miktarları ile kullanılacak olan malzeme ve iş güçlerinin bedellerini belirlemek en doğru yaklaşımdır. Bu şekilde bütçe belirleyebilmek adına ilk olarak proje gruplarının detaylı keşifleri oluşturulur ve işverenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak olan malzemelere göre bütçe netleşir. Bütçeyi bu teknikle ve kullanıcı ile etkileşimli biçimde oluşturmak, özellikle müstakil konutlarını veya ofislerini yaptıracak olan kullanıcılar için bütçe esnekliği sağlar. Kullanıcı, taleplerinin bütçeye yansımasını daha detaylı görebilir,  ekonomik veya üst seviye çözüm istediği alanları/mekânları birbirinden ayırabilir, bazı alanları/malzemeleri iptal ederken, bazı alanlar için yeni çözümler üretebilir. Proje sahipleri için bütçelerin uygulama sürecinden önce oluşturulması, mali belirsizlikleri büyük ölçüde gidermesi ve uygulamada gerçekleşecek düzeltici eylemlerden kaynaklanan mali kayıpları minimuma indirmesi açısından önemlidir. En az bütçe oluşturmak kadar önemli bir konu da imalatın oluşturulan bütçeye uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesidir. Aksi halde ortaya çıkan sonuç en gerçekçi bütçeleri bile etkisiz bırakabilir.

 

Firma yaklaşımı olarak projenizin büyüklüğü veya karmaşıklık seviyesi ne olursa olsun mutlaka, detaylı ve üzerinde yorum yapabileceğiniz bir anlamda projenizin maliyetini şeffaflaştırabileceğiniz çalışmalardan sonra uygulamaya geçmeniz yönündedir. Tasarım aşamasındaki bir talep, proje üstünde veya mekân görsellerinde çok masum durmasına rağmen bütçesel olarak çok da masum olmayabilir. Doğru zamanlama ile alınacak bütçe oluşturma ve maliyet kontrol hizmetleri, proje sahiplerini bütçe aşımlarına karşı sigortalayacaktır.