Gökçe İnan Mimarlık Blog

BLOG

İnşaat Projelerinde Bütçe Oluşturma ve Maliyet Yönetiminin Önemi

Projeler için maliyet yönetiminin nasıl ve hangi detay seviyesinde yapılacağı, stratejik bir yönetim kararıdır. Bu kararlar, şirket yönetim yapıları ve proje boyutları, karmaşıklığı, bütçesi dikkate alınarak verildiğinde ve konunun uzmanları tarafından hazırlanan stratejik maliyet yönetim planları eşliğinde uygulandığında maliyet yönetiminin başarı oranı artacaktır.

 

Firmamız, inşaat projeleri maliyet yönetimi süreçlerinde PMI(Project Management Institute) standartlarını esas alır ve yazıda bahsi geçen yaklaşımlar bu standartlardan alınmıştır. Şirket yönetim kararları ve proje kriterleri doğrultusunda uyarlanabilen PMI standartları, uluslararası düzeyde, nitelikli birçok projede kullanılmakta olup projeler için maliyet performansı verim düzeylerinii arttırmakta ve bütçeyi üst seviyede denetleyebilmektedir.

Proje bütçeleri oluşturulurken öncelikli olarak, iş programlarının temelini oluşturan zaman çizelgelerinde yer alan proje aktiviteleri için maliyet tahminleri yapılır. Bu süreçte aktivitelerde kullanılacak olan kaynakların miktarları tanımlanmış olmalıdır. Örneksel, parametrik, üç nokta ve aşağıdan yukarıya gibi tahminleme metotları ile belirlenen maliyetler, tanımlanmış olan kaynak miktarları ile çarpılarak her bir aktivite için bütçelendirilir. Bütçelendirilen tüm aktiviteler toplanarak maliyet performansı kontrollerinde kullanacağımız maliyet temel çizgisi oluşturulur. Maliyet temel çizgisi ile projeye başlama kararı verildiğinde hazırlanan fizibilite bütçelerinin karşılaştırılması, projenin mali hedeflerini kontrol etmek açısından önem arz eder hatta kimi zaman proje iptali ile sonuçlanır.

 

Maliyet temel çizgileri, zaman çizelgesi üzerine hazırlandıkları için projenin nakit akışlarını vererek, henüz projenin başındayken hangi dönemde ne kadar harcama yapılacağını bir anlamda hakkediş tutarlarının ne olacağını görmeyi sağlar. Ayrıca yapılacak olan iş teslimlerine göre finansal kaynak sağlayacak olan projeler, dönemsel gelir-giderler planlamalarını daha net bir bakış açısı ile yapabilirler.

 

Proje uygulama süreçleri başladığı andan itibaren maliyet performansının verimliliği de kontrol edilmelidir. Sıklıkla kazanılmış değer, varyans ve trend analizi tekniklerini kullanan maliyet kontrol süreci, projenin belirli bir anı için planlanan bütçe, kazanılan değer ve gerçekleşen maliyetleri mukayese ederek planlanan bütçe üzerinden projenin ilerleyişi ile ilgili bütçesel ve süresel durumu bildirir. Aynı zamanda belirtilen analiz teknikleri ile projede gerçekleşen sapma miktarlarına göre projenin tahmini tamamlanma maliyeti,  tamamlanma için gereken maliyet veya gerekli performans verimleri, oluşabilecek farklı senaryolara göre hesaplanarak proje bütçesi için gerekli önlemlerin alınabilmesini sağlar.

 

Günümüzde birçok inşaat firması, projelerinde maliyet yönetimini etkin biçimde kullanmadığı için azımsanamayacak ölçüde bütçe aşımları yaşamaktadır.

 

Profesyonel maliyet yöneticileri ile uygun yazılımlar eşliğinde yürütülecek olan maliyet yönetim faaliyetleri, projeniz boyunca gerçekleşen ve gerçekleşebilecek olan sapmalara karşı bütçenizi denetleyerek, gerekli önlemleri zamanında almanızı sağlayacak ve oluşabilecek bütçe aşımlarını minimize edecektir.