Gökçe İnan Mimarlık

KURUMSAL

Gökçe İnan Mimarlık Ofisi, inşaat sektöründe yer alan firmalar ve özel kullanıcılar için, uluslararası ölçekte kabul görmüş proje yönetim metotları ve yapı bilgi modellemesi yazılımları eşliğinde projelendirme, uygulama, kontrol ve proje yönetim hizmetleri vermektedir.

Gökçe İnan, İzmir Kız Lisesi’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini Başkent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi (MBA-Master of Bussines Administration) Bölümü’nden ikinci lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden aldı.

2004-2019 yılları arasında İstanbul ve Ankara merkezli olarak çalıştığı inşaat firmalarının yurt içi ve Azerbaycan, K.Irak başta olmak üzere yurt dışı bir çok projesinde ofis ve saha uygulama birimlerinin tamamında ve özellikle birimler arası koordinasyon yönetiminde görev aldı. Eş zamanlı olarak 2004 yılında Kapadokya’da kurmuş olduğu Gökçe İnan Mimarlık Ofisi kapsamında bölge ve farklı illerde konut, otel, ticaret ve kültür yapıları olmak üzere farklı yapı gruplarında tasarım, projelendirme, fenni mesuliyet ve saha uygulamalarında başarılı projelere imza attı. Yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde, hedeflenen proje sonucuna, entegre bir bakış açısı ile uygulanabilir gerçeklikte planlama ve kontrol/denetim süreçleri ile ulaşılabileceğini tecrübe etmiş olması çalışma hayatının bu yönde evrilmesini sağladı.

TMMOB(Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, PMI TR(Project Management Institute Turkey), IPYD(İstanbul Proje Yönetim Derneği) üyesidir.

projelerde başarı, tüm birim faaliyetlerinin entegre edildiği bir yönetim ile gelir

Sağlıklı bir proje yönetim sisteminin ancak doğru eğitim, uygun tecrübe, araç/teknik kullanımı, nitelikli gözlem, sektördeki gelişim ve eğilimlerin takibi ve en nihayetinde empati içeren insan ilişkileri ile işleyeceğini savunarak birikimlerini uluslar arası proje yöneticisi PMP (PMI-Project Management Institute) sertifikası ile destekledi. Uzmanlık alanının gerekliği olan güncel yazılım/araç ve teknikleri birbiri ile bütünleşik olarak kullanmaktadır.

Gökçe İnan Mimarlık