Gökçe İnan Mimarlık Proje Yönetimi

HİZMETLERİMİZ

Proje Yönetimi

Hızla değişen ve öngörülemeyen, güçlü olanın değil uyum sağlayabilenin kazandığı yenidünya düzenine  adaptasyonda ki marifet; gerçekçi, ölçülebilir, denetlenebilir ve birbiri ile entegre edilmiş yönetim anlayışı ile iş yapabilmektir.

 

Gİ Mimarlık, rekabetin yoğun, kaynakların pahalı, kar oranlarının düşük olduğu inşaat projelerinde, karlılık kadar büyüme ve sürekliliğine de önem veren inşaat firmaları için bütüncül yaklaşım ile proje yönetimi yaparken, bir projenin vazgeçilmezi olan maliyet, zaman ve kalite hedeflerinin maksimum verimlilik ile hayata geçirmesine odaklanmaktadır.

Gİ Mimarlık ofisinde; proje kapsamı ve zorluk düzeyi ne olursa olsun; birimler arası bilgi akışının sağlandığı, ortak veri tabanlarının oluşturulduğu, değişiklik yönetiminin eş zamanlı işlediği, zaman, işgücü ve malzeme kullanımının optimize edildiği, kontrol ve değer analizlerinin vazgeçilmez olduğu bireyden çok sistem odaklı, bir yönetim anlayışı ilke edinilmekte ve uygulanmaktadır.

 

PLANLAMA SÜRECİ HİZMETLERİ

 • Proje kapsamı tanımlama ve gereksinimlerin toplanması
 • Disiplinler arası tasarım yönetimi
 • Proje keşfi hazırlama ve bütçe oluşturma
 • Süre ve kaynak optimizasyonu tanımlı iş programı oluşturulması
 • Proje yaşam döngüsüne ait dönemsel fiziksel ve finansal ilerleme projeksiyonlarının sunulması (dönemsel kaynak gereksinimleri, hakkediş miktarları ve nakit akış tabloları)
 • İhale hazırlık, satın alma, kaynak tedarik programlarının oluşturulması
 • Kalite güvence ve kontrol planlarının hazırlanması
 • İletişim yönetiminin planlanması, iş akışına ait dokümantasyon şablonlarının hazırlanması

 

YÜRÜTME / UYGULAMA / KONTROL SÜRECİ HİZMETLERİ

 • İhale idari ve teknik doküman (keşif, teknik şartname, yapım yöntemleri, birim fiyat tarifleri vb) hazırlığı/ incelemesi.
 • İhaleye davet edilecek firmaların İşveren ile birlikte belirlenmesi, finansal, iş gücü ve referans ön yeterliliklerinin incelenmesi, toplanan tekliflerin teknik ve maliyet yönünden mukayese edilerek  İşveren’e sunulması.
 • Sözleşme süreçleri ve uygulama süreçlerinin sözleşmeye olan uygunluğunun kontrol ve uyarıları
 • İş programı tabanlı planlanan-gerçekleşen mukayeseli fiziksel, süresel ve bütçesel ilerleme, kritik durum ve sapma miktarları ile erken uyarı raporları
 • Maliyet kontrol ve uygulama bütçesi takip/güncelleme
 • Değer mühendisliği ve fayda-maliyet analizleri, birim fiyat analizleri yapılması
 • Hakkediş ve kesin hesap hazırlama/inceleme
 • Proje kapsamında gerçekleşecek olan detay, malzeme, işgücü, süre, bütçe, kalite, vb. değişikliklerin tüm birimlere olan yansımalarının raporlanması

 

PROJE KAPANIŞ SÜRECİ HİZMETLERİ

 • Kapsam, zaman ve bütçe odaklı kapanış raporlarının hazırlanması
 • Yüklenici sözleşmelerinin kapanış takibinin yapılması ve sonlandırılması
 • Proje bilgi havuzunun ve istatistiklerinin hazırlanması
 • Proje dokümanlarının digital ortamda arşivlenmesi