Gökçe İnan Mimarlık Blog

BLOG

Proje Yönetimi ve Proje Yönetim Ofisi Seçimi

Projeler, bir ihtiyaç doğrultusunda oluşur. Başlangıç ve bitiş tarihleri bellidir ve çıktı olarak benzersiz ürün veya hizmet üretirler. Proje yönetimi, hedeflenen çıktıyı planlanan süreçlere uygun biçimde hayata geçirebilme becerisidir. Proje yöneticisi ise tüm bu süreçleri, teknik donanımı, stratejik yetenekleri ve liderlik gibi kişisel özellikleri ile yöneten kişidir.

 

Konu olan proje, inşaat yapım projesi ise özellikle projenin karmaşıklık düzeyi arttıkça organize olabilmek adına proje yönetimi zorunlu hale gelmektedir. İnşaat yapım projeleri, doğası gereği bir çok disiplinin aynı anda ve entegre biçimde organize olmasını gerektirir. Proje yönetimleri, yönetim, tasarım, teknik birim, alt yüklenici ve tedarikçilerin sayısına birde kullanılacak olan malzeme, makine, ekipman çeşitliliği eklenince daha da karmaşık hale gelen projeleri, başarı ile tamamlamak için yol haritaları sunar.

 

Doğru proje yönetim yaklaşım ve metotları ile yönetilemeyen inşaat projeleri, firmalara süre aşımları, artan bütçeler, düşük nitelikte iş çıktısı hatta kaybolan itibar olarak geri dönebilmektedir. Tam da bu sebeple proje yönetiminin esas faaliyeti, proje kapsamını koruyarak, planlanmış olan gerçekçi bütçe ile maliyeti, iş programı ile de zamanı yönetmek ve olası riskleri kontrol altında tutmaktır. Proje yönetimi tüm paydaşlar ile etkileşimli iletişim kurar ve birimler arası gerekli bilgi akışını sağlayarak projede kaçınılmaz olan değişiklikleri/revizyonları yöneterek süre ve zaman kayıplarını minimize eder.

Gerek yurt içinde gerek yurt dışında var olan yüksek rekabete, süre kısıtlarına ve giderek düşen kar marjlarına rağmen sürekliliğini korumak ve değer üretmek isteyen inşaat firmalarının, proje yönetimi firma tercihlerinde belli kriterleri dikkat etmesi önem arz eder. Uzun süredir yükselen bir trende sahip olan proje yönetimi, uzmanlık alanı, proje yönetimi olmayan bakış açılarına bırakılamayacak kadar hassas bir yönetimdir. Tüm çalışma alanlarında olduğu gibi proje yönetiminde de zaman içerisinde çeşitlilik artmıştır.

 

Firmamız inşaat projelerinizi, proje yönetimi konusunda uluslararası düzeyde otorite olarak kabul gören PMI(Project Management Institute)’ın proje yöneticilerinin başarılı olabilmesi adına anahtar bir yol niteliğinde hazırladığı standartları temel alarak, PMI metodolojisine uygun yazılımlar eşliğinde yönetmektedir. 1969 yılında ABD de kurulan ve kar amacı gütmeyen bağımsız kuruluş PMI proje yönetimi standartlarını, dünya çapında özellikle farklı sektör mensubu birçok uzman proje yöneticisi ile birlikte karşılaşılan problemlere getirilen çözüm önerilerini inceleyerek hazırlamaktadır. Standartlar, sektörden bağımsız olarak başarılı bir proje yönetimi için gereken süreç, metot, yaklaşım, prosedür, politika, araç/teknikleri barındırır. Standartların inşaat projelerine uyarlanması, PMI’ın uluslararası PMP(Project Management Professional) sertifikası ile onayladığı proje yöneticileri tarafından, proje özellikleri esas alınarak ,kurum etik ilkelerine uygun biçimde yapılır. Yükselen veya geçerliliğini kaybeden yönetim yaklaşımlarına göre belli dönemlerde güncellenen standartlar; ABD, Avrupa, Orta Doğu gibi birçok bölge ülkelerinin yüksek bütçeli ve itibarlı inşaat projelerinin yönetiminde kullanılmaktadır.